SUNDE FØDDER

GIVER DIG BEDRE LIVSKVALITET

LINDA CHRISTENSEN

 I STATSAUTORISERET FODTERAPEUT

Statsautoriseret fodterapeut Linda Christensen

DERFOR SKAL DU VÆLGE
LINDA CHRISTENSEN

SOM DIN STATSAUTORISEREDE FODTERAPEUT

FOKUS PÅ
DIN SUNDHED

Da jeg tog beslut­ningen om at blive fod­terapeut, var det med et klart fokus på vores sund­hed i hver­­dagen. Efter 30 år i sund­heds­faget har jeg lært meget og set hvad det betyder, hvis vi ikke er op­mærk­somme. Den erfaring vil jeg natur­ligt dele med dig – og sam­tidig er det er din sikker­hed for en pro­­fes­sio­nel fod­­behandling. Vel­kommen til stats­autori­seret fodterapi i Køge.

ØGET
LIVSKVALITET

Det er jo det mest naturlige, og der skal så lidt til… Det er det resultat du og dine fødder vil føle, efter en sund og plejende fod­be­hand­ling hos mig. Der vil blive lagt vægt på den helt rigtige fod­behand­ling som pas­ser lige til dig og din hverdag – hverken mere eller mindre.

WELLNESS TIL DIG
OG DINE FØDDER

Med en fodbehandling giver du dig selv en gave, du vil kunne nyde længe. Behand­lingen vil være sand well­ness for dig og dine fødder, og vil være afstemt i for­hold til dit behov og til­passet årstiden. Giv dig selv og dine fød­der en pause med en ple­jende fod­behand­ling – den per­fekte gave til dig selv, både sommer og vinter.

VELKOMMEN TIL KLINIK FOR FODTERAPI I KØGE

HOS STATSAUTORISERET FODTERAPEUT LINDA CHRISTENSEN

Velkommen til Linda Christensen stats­autori­seret fodterapi i centrum af Køge. Som stats­autoriseret fod­terapeut har du garanti for høj faglighed og fokus på dig som kunde.

Med over 30 år i sundheds­sektoren har jeg solid indsigt i faget, som jeg vil glæde mig til at dele med dig.

Du vil møde mig i en lækker og moderne fod­klinik, hvor der dagligt bliver lagt en masse energi i høj fag­lighed, sikker­hed og fokus på resul­tatet, så du vil glæde dig til at komme igen.

Her på websiden kan du læse mere om priser, til­skud – og hvilke typer pro­fessio­nelle fod­behand­linger vi udfører på fodklinikken i Køge cen­trum. Du kan også finde information om tids­bestilling.

Fodklinikkens belig­genhed er Nørregade 42, 4600 Køge. Vi har handicap­venlig indgang, -samt 1 times fri parkering omkring klinikken.

Du kan nemt bestille tid på telefon 31361005 – og du er også velkommen til at sende en mail på kontakt@lindachristensen.dk

Linda Christensen
Statsautoriseret fodterapeut.
Klinik for fodterapi i Køge

Fodterapi hos Linda Christensen
Hvad er fodterapi
Statsautoriseret fodterapi i Køge

HVAD ER STATSAUTORISERET FODTERAPI?

OG HVORFOR SKAL DU PASSE GODT PÅ DINE FØDDER?

Sunde fødder kommer ikke af sig selv, de skal plejes regelmæssigt, ligesom hud, hår og negle. Den daglige pleje kan de fleste selv klare, med pro­fessio­nel vejledning fra fod­terapeuten. Men ofte ses det, at dine fød­der godt kan få behov for pro­fes­sionel hjælp.

Hos Kinik for stats­autoriseret fod­terapi i Køge er der garanti for pro­fessio­nel behand­ling af dine fød­der. Sammen kan vi få et helheds­billede af, hvad der kan gøres, for at passe bedst muligt på lige netop dine fødder.

Fjer­nelse af små ska­vanker kan gøre, at du igen kan løbe, hoppe,… ja gå en tur uden at føle smerte.

ET GAVEKORT TIL
BEDRE LIVSKVALITET

OG EN SKØN GAVE TIL EN DU HOLDER AF

Den perfekte gave der kan forvandles til et par sunde og bløde fødder. En gave du vil blive husket for som med garanti vil skabe glæde for den heldige mod­tager. Gave­kortet koster 500 kr. og gælder et år efter udste­delsen datoen. Gave­kortet kan bestil­les her hos din fod­terapeut i Køge, på telefon 31 36 10 05 eller købes ved hen­vendelse på klinik­ken Nørregade 42 – 4600 Køge. Du kan også sende en mail på kontakt@lindachristensen.dk

Gavekort til fodbehandling