LINDA CHRISTENSEN

STATSAUTORISERET FODTERAPI

VELKOMMEN TIL DIN FODTERAPEUT I KØGE

STATSAUTORISERET FODTERAPEUT LINDA CHRISTENSEN

Fodterapeut Linda Christensen byder vel­kom­men til fodterapi i centrum af Køge. Som stats­auto­riseret fod­terapeut har du garanti for høj fag­lighed og fokus på dig som kunde.

Jeg har med over 30 år i sundheds­sektoren en solid ind­sigt i faget som jeg vil glæde mig til at dele med dig. Du vil møde et moderne mil­jø hvor der dag­ligt bliver lagt en masse energi i at sikrer høj faglighed, sikker­hed og fokus på resul­tatet – så du kan glæde dig til at komme igen.

Klinikken ligger på Nørregade 42, 4600 Køge. 

Statsautoriseret fodterapi i Køge Centrum
Klinikken på Niels Juelsgade 6

GRATIS PARKERING

TÆT PÅ KLINIKKEN

Du har 1 timers gratis parkering på p-pladser omkring klinikken.

LINDA CHRISTENSEN

STATSAUTORISERET FODTERAPEUT

MULIGHED FOR
BEHANDLINGSTILSKUD

FRA SYGESIKRING DANMARK OG KØGE KOMMUNE

TILSKUD

TIL DIN BEHANDLING

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen “danmark”, har du mulighed for at få tilskud til din fodbehandling. Du kan modtage tilskud indenfor 2 områder: Selve fod­be­hand­lingen og orto­pædiske fodindlæg til dine sko. 

Du skal være opmærksom på følgende.
Hvis du er i gruppe 1 eller 2, giver det dig mulighed for tilskud til fodbehandlingen, og  personligt fremstillede indlæg til dine sko (ortopædiske fodindlæg.)

På dette link kan du se en oversigt over de tilskud, du kan opnå i gruppe 1 og 2.
https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/fodbehandling

Hvis du er i gruppe 5, kan du kun få tilskud til personligt fremstillede indlæg til dine sko (ortopædiske fodindlæg)

Du kan læse mere om tilskud til fodindlæg på dette link.
https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/fodindlaeg

HELBREDSTILLÆG

FRA KOMMUNEN

Pensionister kan søge om helbredstillæg for de ydelser, hvor den offentlige sygesikring i forvejen giver tilskud.

Pensionister kan ansøge om udvidet helbredstillæg til fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at borgeren har behov for dette.

Borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan søge om støtte til ortopædiske fodindlæg jf. Serviceloven.
Du skal henvende dig til din hjemkommune for at høre nærmere om, hvordan du ansøger. Helbredstillæggene bliver beregnet på baggrund af din formue.

Kommunen kan have indgået en prisaftale med en bestemt behandler eller leverandør. Det betyder imidlertid ikke, at du skal benytte netop den leverandør eller behandler. Men dit tillæg vil blive beregnet ud fra det beløb, som prisaftalen lyder på.