SYGDOMME

DER RAMMER FØDDERNE

LINDA CHRISTENSEN

 I STATSAUTORISERET FODTERAPEUT

Statsautoriseret fodterapeut Linda Christensen

FODEN OG DENS PROBLEMER

fra ankel til tå — pro­ble­mer og be­hand­linger

Dine fødder udsættes for hårde belast­ninger gennem hele dit liv. Det er derfor rigtig vig­tigt at passe og pleje dem godt, så de kan fun­gere opti­malt. Dine fød­der er udgangs­punktet for et sund liv med akti­vitet og mo­tion. Des­værre ram­mes nogle menne­sker af syg­domme eller ulykker, der giver pro­ble­mer med fød­derne. Som stats­autori­seret fod­terapeut kan jeg hjælpe dig med din fod­pleje, så dine fød­der får de bedste vil­kår . Du kan læse om for­skellige lidel­ser i fød­derne på denne side, og om hvordan jeg som stats­autori­seret fod­terapeut kan hjælpe med pleje, indlæg og vej­ledning.

SYGDOMME DER RAMMER FODEN

KLIK FOR AT LÆSE OM DE SPECIFIKKE SYGDOMME

DIABETIKER

GIGT

HAMMERTÆER

KNYSTER

PSORIASIS

SKÆV STORETÅ

ÅREKNUDER

DIABETIKER

OG FODTERAPI

Som diabetiker er det vigtigt, at du passer godt på dine fødder. Det er specielt vigtigt at du og din stats­auto­ri­serede fod­terapeut får aftalt et forløb, så du mindsker risikoen for følge­sygdomme.

Linda Christensen er statsautoriseret fodterapeut med klinik i Køge. Her hjæl­per vi dig med vej­ledning, samt pro­fessio­nel pleje af dine fød­der. En stor del af behand­lingen består i, løbende, at kontrol­lere din føle­sans samt dine fod­pulser. Du vejledes her, så du bedst muligt selv kan passe på dine fødder i daglig­dagen.

Som diabetiker, tilbydes du som kunde i kli­nikken at få lavet en fod­status en gang årligt eller oftere, hvis der er brug for det. Under­søgelsen om­fatter en neuro­logisk under­søgelse samt vur­dering af kreds­løbet og led-bevæge­ligheden.

Vi kigger også på muskel­smerter, der ses på gang­afviklingen, – fejl­stillinger, og om der er smerter i bevæge­­apparatet.

De nyeste tal viser, at mere end 320.000 danskere er ramt af diabetes. Heraf udgør 10 procent type1 diabetes og ca. 80 procent type2 diabetes. De sidste procent er fordelt mellem 1 1/2 diabetes, graviditetsdiabetes og de sekundære diabetestyper. 54 procent er mænd og 46 procent er kvinder.

Type 1 diabetes konstateres oftest hos unge mennesker, mens type 2 diabetes debuterer hos modne mennesker. Men der er dog en tendens til at stadig yngre mennesker rammes af type 2 diabetes. Type 1 diabetes opstår ved en autoimmun-reaktion i kroppen.

De insulinproducerende celler i bugspytkirtlen går til grunde. Der sker en ødelæggelse af disse celler af en ikke helt afklaret årsag.

Sygdommen er arvelig og hvis man har forældre, -en bror eller søster med type 1 diabetes, er risikoen for at blive ramt af denne sygdom 10 gange større end ellers.

Type 1 diabetes opstår som et resultat af et samspil mellem gener og udefra kommende faktorer. Det kan være arvelighed, miljø, psykiske forhold, kejsersnit og tarmflora.?

Type 2 diabetes kan skyldes 2 defekter: Nedsat insulinfrigivelse ved fødeindtagelse. Kroppens celler er resistente overfor insulin, dvs. insulinen passer ikke ind i cellens receptor og har dermed ingen virkning. Kombinationen af de 2 defekter, -glukosen bliver i blodbanen og giver dermed et for højt blodsukker.

Type 2 diabetes kan opstå genetisk. Men ens livsstil er også en faktor. F.eks. overvægt, fysisk inaktivitet, uhensigtsmæssig kostsammensætning og idiopatisk. Den debuterer hovedsageligt hos modne mennesker.

Er du en af de 320.000 diabetikere bør du være særlig opmærksom på sundheden omkring dine fødder, da fodsår hos både type 1 og type 2 diabetikere er en komplikation, som skal tages yderst alvorligt.

Er blodcirkulationen til dine fødder nedsat, vil der komme mindre næring til vævet. Det betyder, at et opstået sår på dine fødder vil være længere tid om at hele op. Et fodsår kan føre til alvorlige infektioner, der i sidste ende kan føre til amputation.

Nedsat følesans (neuropati) er en nedsættelse af følesansen i dine fødder. Den kan enten være nedsat eller helt forsvinde i takt med varigheden af din diabetes. Den kan også skyldes, at din diabetes har være dårligt reguleret. Dette medfører at din hud bliver tør. Der kan opstå balanceproblemer samt fejlstillinger. Grundet den nedsatte følesans kan der opstå fodsår, som du ikke mærker.

GIGT

Har du problemer med artrose (slidgigt), leddegigt, og/eller Psoriasisgigt, kan dine fødder også blive påvirket. Gigten kan give dig smerter og ned­sætte din bevæge­lighed. Foran­dringerne, der sker i dine led, gør, at dine fødder kommer ud af balance. Der kan opstå nogle smerte­fulde fejlstillinger, som f.eks. dannelse af knyster og gigtknuder. Dette kan give ligtorne, hård hud samt ned­groede negle. Eller negle der enten løsner sig og/eller bliver fortykkede.

Den medicin du indtager, kan give dig større infektions­risiko end andre. Svær gigt kan nedsætte funktions­evnen og gøre det rigtig vanskeligt eller helt umuligt for dig at nå ned og pleje din fødder selv. Er dine fødder gigtramte og har du smerter, kan special­indlæg frem­stillet til netop dit behov måske hjælpe dig til at få det bedre.

Du kan gennem din læge få tilskud til behandlingen. Læs mere om tilskud her.

Som stats­autoriseret fod­terapeut kan jeg vejlede og hjælpe dig med at fore­bygge og pleje dine fødder. Kontakt mig, hvis du har behov for vejledning om gigt i dine fødder. Ønsker du at læse mere om gigt og fodterapi, kan du også finde infor­mation på gigt­foreningens hjemme­side.

HAMMERTÆER

OG FODTERAPI

Hammertå er en tilstand, hvor et eller flere led er bøjet. Det vil sige, at personens fodtøj ikke har været langt nok, så pladsen er knap til tæerne. Ofte ses tilstanden på anden og fjerde tå, (storetåen er tå nummer et.) Hammertå medfører en fejlstilling af tæerne, og gør det meget smertefuldt at gå med almindeligt fodtøj.

Typisk vil det mindste led på tåen være bøjet og det yderste led være mere eller mindre strakt. Der findes også variationer mht. hvilket led der er bøjet, og så kan det hedde enten klotå eller malle tå.

Hammertæer inddeles typisk i to typer:
Stive hammertæer (rigide hammertæer), – og udstrækkelige hammertæer (mobile hammertæer.) Behandlingen af de to er forskellige

Forkert fodtøj er den største synder, når det kommer til udviklingen af hammertæer. Går man enten i for korte og/eller for smalle sko over en længere periode, vil tåen gradvis bøjes, så de tilhørende muskler og sener bliver forkortet. Det fører til, at tåen ikke kan strækkes. Når man går i for kort og for smalt fodtøj i en længere periode, sættes fodens muskler langsomt ud af spil, så de ikke kan udøve deres stabiliserende virkning på tæerne.

Der findes dog andre årsager til hammertå, såsom muskel- og nerve lidelser, som fører til den nedsatte kontrol over fodens stabiliserende muskler. Så opstår der ubalance af muskelkontrollen af tæerne, som kan føre til fejlstillinger at tæerne,

En af de største syndere er Diabetes. Hammertæer kan dog også skyldes skader på tæerne og/eller misdannelser, – altså en medfødt lidelse.

Som statsautoriseret fodterapeut kan jeg hjælpe dig med behandling og vejledning, hvis du har fået hammertæer.

Det er altid vigtigt at få fjernet årsagen til problemet, og jeg kan derfor vejlede dig i valg af korrekt fodtøj samt hvordan du plejer dine fødder bedst muligt. Jeg kan vejlede dig i øvelser for hammertå/ -tæer som kan hjælpe dig til at mobilisere muskler og led, -og hvordan vi aflaster eller fremstiller fodindlæg til netop dit behov.

Er tåen blevet rigid / helt stiv og volder dig mange gener, kan operation hos en ortopædkirurg være den rigtige behandling. du kan læse meget mere om hammertæer på sundhed.dk eller her.

KNYSTER

En knyst er betændelsestilstand af en slimsæk, som kan komme hvor fodtøjet forårsager tryk på et af fodens naturlige fremspring.

Ved tryk i længere tid, bliver slimsækken betændt og hæver op. Med tiden bliver slimsækkens konsistens mere fast og der opstår rødme og ømhed.

En knyst kan også forårsage fejlstillinger af leddet, som det f.eks. ses ved skæv storetå med knyst, også kaldet Hallux valgus.

Betændelsestilstanden kan komme og gå eller blive kronisk. Patientens fødder kan hæve så meget op, at det kan være svært at finde fodtøj der kan passe til fødderne.

Knyster opstår når man benytter fodtøj, som ikke passer til fødderne. Det kan være, man går i fodtøj der er for smalt eller for kort. Derved svækkes de små muskler i foden over tid, hvilket kan føre til forskellige lidelser, såsom hammertæer og knyster.

Længere tids brug af høje og tilspidsede sko kan give knyster, det er derfor oftest kvinder der over tid rammes af denne lidelse. Der findes flere forskellige former for knyster: Storetå knyst (Hallux valgus),- lilletå knyst,- skrædderknude, -hæle knyst (Hæleksostose),-samt vrist knyst.

Symptomerne på en knyst er oftest smerte, der hvor knysten dannes, hvilket kan betyde at man har svært ved at gå normalt,.

Der kan desuden ses hævelse, rødme, vabler og hård hud, grundet trykket på knysten.

Som din fodterapeut kan jeg hjælper dig med behandlingen af din knyst med vejledning om hvilke sko du skal vælge. Men også hvilke fodøvelser du skal lave, for at være med til at afhjælpe skaden. I svære tilfælde kan en operation være den bedste løsning.

Bestil en tid hvor vi sammen kan se på mulighederne i et behandlingsforløb. Bestil her.

PSORIASIS

OG FODTERAPI

Psoriasis er en af de mest almindelige hudsygdomme, vi har. 2 til 3 procent af den danske befolkning rammes. Det sker typisk i alderen mellem 10 og 30 år. Fordelingen er ligelig mellem kvinder og mænd.

Psoriasis er arvelig. Hos 50 % findes sygdommen i den nærmeste familie. Men du kan sagtens være disponeret for sygdommen uden nogensinde at få et udbrud. Du kan dog også udvikle sygdommen, selv om der ikke tidligere har været psoriasis i din familie. Eller sygdommen har måske sprunget en generation over.

Psoriasis er en kronisk sygdom, og en sygdom som ikke smitter. Der er tale om en inflammatorisk tilstand,- altså en betændelsestilstand i huden. Symptomer er højrøde pletter,- eller hele dækkede områder klassiske steder på huden. For eksempel på albuer og knæ. Det ses også over halebenet.

Sygdommen kan også angribe hænder og fødder. Angribes fødderne, kan neglene ses fortykket, som er yderst generende. Skællende hud under fødderne ses også.

Ved regelmæssige besøg hos din fodterapeut vil vi kunne hjælpe dig med pleje, hvor negle slibes og tilrettes så de ikke giver tryk og er generende.

Da huden på fødderne kan ses fortykket og/eller skællende, kan vi hjælpe med at fjerne den skællende hud, så salve og creme kan hjælpe mere effektivt på din psoriasis.

SKÆV STORETÅ

(HALLUX VALGUS)

Skæv storetå med knyst (Hallux valgus) er en indadrettet storetå med en knystdannelse på indersiden af tåens grundled.

Knysten består af en irriteret og hævet slimsæk omkring grundleddets fremspring. Slimsækken bliver fast i konsistensen og fyldt med væske. Efterhånden som der går betændelse i slimsækken, bliver den meget smertefuld, og patienten får vanskeligt ved at finde sko der passer til foden.

De første tegn på at storetåen er skæv, er når man står på bare fødder og kan se at tåen ikke kan rette sig ud. Ud over de kosmetiske gener, er denne lidelse forbundet med en stor smerte.

Ved Hallux valgus kan patienten udvikle forfodsplatfod, med det resultat at patienten kan få meget svært ved at gå normalt.

Der kan opstå rødme og en hævet knyst og vabler, og/eller hård hud over stedet ved Hallux valgus. På grund af et uhensigtsmæssigt tryk, kan storetåen skubbe til de andre tæer og derved påføre disse fejlstillinger.

Storetåen vandrer mod de andre tæer, og det kan forårsage at de andre tæer kan indtage en mere eller mindre udtalt hammertå stilling eller evt. medvirke til overliggende 2 tå.

Der kan også opstå ligtorne som følge af tæernes ændrede placering.

Hvis man vil undgå at blive ramt af denne lidelse, anbefales det at bruge sko med lav hæl, bred forfods plads og god plads i højden til tæerne. Desuden at undgå smalle og spidse sko. Træning af storetåens muskler vil være en rigtig god ide. Alt dette er med til at forebygge sygdommen.

Har du pludselig erhvervet dig en hallux valgus, vil den primære behandling være et korrigerende indlæg samt valg af fodtøj , hvor der tages højde for fodens facon.

Hvis den primære behandling er utilstrækkelig, og der er behov for at få foretaget en operation af tåen, benytter man sig typisk af det såkaldte chevron indgreb,- hvor man får skåret et stykke af tåens knogleled, hvorpå de nye flader sammensættes med det resultat, at foden er blevet smallere og tåen er blevet rettet op.

Længere tids brug af høje og tilspidsede sko kan give knyster, det er derfor oftest kvinder der over tid rammes af denne lidelse. Der findes flere forskellige former for knyster: Storetå knyst (Hallux valgus),- lilletå knyst,- skrædderknude, -hæle knyst (Hæleksostose),-samt vrist knyst.

Symptomerne på en knyst er oftest smerte, der hvor knysten dannes, hvilket kan betyde at man har svært ved at gå normalt,.

Der kan desuden ses hævelse, rødme, vabler og hård hud, grundet trykket på knysten.

Som din fodterapeut kan jeg hjælper dig med behandlingen af din knyst med vejledning om hvilke sko du skal vælge. Men også hvilke fodøvelser du skal lave, for at være med til at afhjælpe skaden. I svære tilfælde kan en operation være den bedste løsning.

Bestil en tid hvor vi sammen kan se på mulighederne i et behandlingsforløb. Bestil her.

ÅREKNUDER

Åreknuder i benene er en sygdom i venesystemet. Hvis du har et job der kræver at du går meget og er på benene hele dagen, presses blodet ned i benene. For at mindske et for højt tryk i årerne, bruger kroppen klapperne i venesystemet til at dele blodet op i mindre søjler. Derved nedsættes det alt for store tryk i venerne.

Hvis veneklapperne bliver ødelagt, og hvis der er et øget tryk i de dybe vener,-kan blodet ikke komme ordentligt ind i det dybe venesystem. Det får venerne til at bule ud. Dette kan opstå på indersiden af underbenet, sådan ca. 5 cm over den inderste knyst, og helt op til 20 cm over knæet.

Hvis man udvikler åreknuder, vil symptomerne i begyndelsen være en let svien, eller smerter, lægkramper og træthedsfornemmelser i læggens muskler. Åreknuder kan blandt andet give tør hud, som kan resultere i sår på underben og fødder. Det er derfor vigtigt at pleje sine fødder dagligt, smøre dem i creme, der får dem til at holde huden blød og smidig.

Som fodterapeut hjælper jeg dig med den professionelle pleje, og samtidig vil du få vejledning i fodøvelser som kan afhjælpe generne forbundet med din sygdom.